VENDIM Nr. 523, datë 11.9.2018 - Ligje, Vendim i KM - ikub.al
Log In  |  Register
 
VENDIM Nr. 523, datë 11.9.2018
ikub# :1903070120
Vendim i KM
Numri i fletores zyrtare: 523
Numri i ligjit: 523
Statusi i ligjit: I ndryshuar
11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018
Fushat e veprimit te aktit: Marrëveshje
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI, NË LIDHJE ME OPERACIONET NDËRKUFITARE TË PATRULLIMIT AJROR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi, në lidhje me operacionet ndërkufitare të patrullimit ajror, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

Senida Mesi

Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved